Long An: Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý về đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020.

Long An: Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn đến năm 2020

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh giảm diện tích các KCN tại Long An gồm: Đức Hòa I (giảm 16,62ha, từ 274,23ha xuống 257,61ha); Đức Hòa III (giảm 49,11ha, từ 1.787,66ha xuống 1.738,55ha, trong đó KCN Đức Hòa III – Việt Hóa giảm 38,74ha, Đức Hòa III – Anh Hồng giảm 10,37ha); Cầu Tràm (giảm 16,74ha).

Bên cạnh đó, Thủ tướng đồng ý bổ sung KCN Thịnh Phát mở rộng với diện tích 112,87ha tại xã Lương Bình, huyện Bến Lức (Long An) vào quy hoạch phát triển KCN đến năm 2020.

Đồng thời, bổ sung 3 KCN mới vào quy hoạch phát triển KCN của tỉnh Long An, gồm: KCN Prodezi với diện tích 400ha tại xã Lương Hòa và xã Tân Hòa, huyện Bến Lức; KCN Tandoland với diện tích 250ha tại xã Lương Hòa và Tân Hòa, huyện Bến Lức; KCN Hoàng Lộc với diện tích 152,21ha tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa.

Nhiều khu công nghiệp tại Long An đang được quy hoạch lại

Thủ tướng Chính phủ chưa xem xét bổ sung vào quy hoạch và mở rộng các KCN: Anh Hồng 2, diện tích 181,19ha tại thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa; Hòa Bình mở rộng, diện tích 49ha tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa; Tân Đức 2, diện tích 200ha tại xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức.

Thủ tướng Chính phủ cũng chưa xem xét dịch chuyển vị trí KCN Long Hậu 3 (giai đoạn 2) với diện tích 90ha từ xã Phước Lại về xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc.

Các KCN khác nằm trong quy hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh Long An được thực hiện theo các Công văn số 463/TTg-KTN, ngày 28/3/2013; số 875/TTg-KTN, ngày 27/5/2016; số 1797/TTg-KTN, ngày 11/10/2016 và số 968/TTg-CN, ngày 07/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Tỉnh Long An tập trung rất nhiều khu công nghiệp quy mô lớn

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Long An thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 – 2020) cho phù hợp theo quy định của pháp luật; tiếp thu ý kiến của các bộ, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt.

Long An: Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn đến năm 2020

UBND tỉnh Long An cần chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thành lập, mở rộng KCN phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định hiện hành; thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật về môi trường tại các KCN địa bàn tỉnh Long An; thực hiện đúng mục đích sử dụng đất được chuyển đổi theo các quy định hiện hành; có giải pháp ổn định đời sống và có phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; triển khai xây dựng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các KCN để bảo đảm điều kiện sống, làm việc của người lao động Long An.

Theo Thu Trang

Cảm ơn bạn đã like và chia sẻ bài viết này