Giá nhà đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu tăng cao

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hiện tại giá đất tại nhiều khu vực trên địa bàn đã tăng cao, khoảng 20% so với bảng giá đất của tỉnh được áp dụng từ năm 2014. Do vậy, cơ quan này đang trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh lại bảng giá đất theo hướng phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Giá nhà đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cao

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), bảng giá đất điều chỉnh năm 2019 được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nguyên tắc và quy định tại Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 (QĐ 65), Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016, Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế địa phương, khắc phục những bất cập như: giá đất thị trường trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/7/2014 đến nay đều tăng cao hơn bảng giá đất tối đa của tỉnh từ 20% trở lên; chênh lệch so với Bảng giá đất của tỉnh tùy theo từng địa bàn, phổ biến từ 1,1 lần đến 1,3 lần (đối với địa bàn huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, Đất Đỏ), từ 1,2 đến 1,5 lần ( đối với thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Long Điền), từ 1,4 lần đến 1,7 lần (đối với thành phố Vũng Tàu; điều chỉnh, bổ sung các tuyến đường mới hoàn thành; thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ…

Từ đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đề xuất phương án điều chỉnh tăng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh (dự kiến mức tăng thấp nhất theo hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018).

Đối với đất ở đô thị và khu vực nông thôn, hệ số điều chỉnh giá đất từ 1,2 đến 1,4 tùy theo vị trí từng địa phương (TP.Vũng Tàu hệ số 1,4; TP.Bà Rịa hệ số 1,4; TX.Phú Mỹ hệ số 1,3; các thị trấn của huyện Long Điền, Châu Đức hệ số 1,3; các thị trấn của huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ hệ số 1,25; huyện Côn Đảo hệ số 1,2).

Đối với đất nông nghiệp, điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp khu vực đô thị tăng từ 1,0 đến 1,9 lần so với giá đất nông nghiệp tại QĐ 65; điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp tại khu vực nông thôn tăng từ 1,2 đến 1,5 lần so với giá đất nông nghiệp tại QĐ 65. Bảng giá đất làm muối (áp dụng toàn tỉnh) tăng 1,2 lần so với giá đất làm muối tại QĐ 65.

Đặc biệt, mới đây Sở Tài chính Bà Rịa – Vũng Tàu đã có báo cáo Dự thảo Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019. 

Theo đó, trước đây (tại cuộc họp vào đầu tháng 12/2018), Sở Tài chính đã đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 theo phương án 2, tức là xác định bằng 80% giá thị trường do Sở TN&MT thuê tư vấn xác định để trình sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất áp dụng cho năm 2019 so với giá đất dự kiến quy định tại Bảng giá đất năm 2019 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh thông qua và UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh vào cuối tháng 11/2018.

Qua đó, Sở Tài chính đề xuất bổ sung thêm một số quy định, trong đó có quy định liên quan đến công tác và quy trình xác định giá đất trong trường hợp vị trí đất thực hiện dự án trong cùng một khu vực, tuyến đường có giá đất thị trường tại khu vực dự án tăng hoặc giảm tử 20% trở lên so với giá đất quy định tại Bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất. 

Giá đất trong trường hợp này không áp dụng hệ số điều chỉnh theo quy định chung mà được xác định theo các phương pháp xác định giá và do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định, thông qua Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể từng trường hợp sau đó trình UBND tỉnh phê duyệt.

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo cùng ý kiến của các đơn vị liên quan, lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo nêu trên, trong đó lưu ý xác định lại đơn giá bồi thường, đơn giá tái định cư theo vị trí giải tỏa, không xác định theo cách tính bình quân; đồng thời tham mưu UBND tỉnh lấy hệ số thấp nhất đối với giá thuê đất dịch vụ, giảm gánh nặng cho Doanh nghiệp và khuyến khích đầu tư.

Theo Nam Phong

Cảm ơn bạn đã like và chia sẻ bài viết này