Bất động sản : Đề xuất bỏ khung giá đất ban hành 5 năm một lần

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi đến Thủ tướng Chính phủ kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai 2013 để phù hợp với giá đất thị trường hiện nay.


Đề xuất bỏ khung giá đất ban hành 5 năm một lần


Theo HoREA nguồn thu từ đất chiếm trên dưới 10% ngân sách bất động sản địa phương là nguồn thu rất quan trọng của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nhưng hiện nay, quá trình thực thi pháp luật đất đai có hiện tượng nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất đai còn bị thất thu trong hoạt động chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển công năng sử dụng của công trình xây dựng gắn liền với đất, nhất là chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp, đất ở.

Nguồn thu ngân sách từ đất đai chưa tương xứng với tiềm năng, chưa tạo thành nguồn thu lâu dài, bền vững cho ngân sách nhà nước. Hoạt động thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp còn nhiều bất cập.

Cũng theo HoREA, Luật bất động sản đất đai năm 2013 về giá đất còn những hạn chế như: Luật Đất đai 2013 và Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc định giá khi vận hành thực tế đã cho thấy chưa thực sự đảm bảo nguyên tắc giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường.

Thực tế hiện nay, giá đất trong bảng giá đất ở các địa phương được quy định thấp hơn so với giá đất phổ biến trên thị trường. Giá đất quy định trong bảng giá đất của các địa phương chỉ tương đương khoảng 30-50% giá đất thị trường.

Việc tổ chức thực hiện công tác định giá đất cụ thể trong nhiều trường hợp còn chậm, kéo dài từ 1-3 năm, chưa đáp ứng kịp thời tiến độ tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính bồi thường, mà nguyên nhân chủ yếu là do cơ chế và quy trình hành chính trong khâu tổ chức thực hiện…

Từ những bất cập trên Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA) kiến nghị: Bỏ quy định Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần tại điều 113 Luật Đất đai; và sửa đổi điều 114 Luật Đất đai giao thẩm quyền cho cấp tỉnh chịu trách nhiệm ban hành bảng giá đất và giá đất cụ thể đảm bảo giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường và phù hợp với thực tế tình hình của địa phương.

Đồng thời Hiệp hội cũng kiến nghị Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề xuất của UBND TP. HCM tại Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 08/11/2013 đã trình Chính phủ, đề nghị nghiên cứu bỏ hẳn khái niệm “tiền sử dụng đất” mà thay thế bằng sắc thuế sử dụng đất ở với thuế suất nhất định, đề xuất khoảng 10% hoặc 15% bảng giá đất. Như vậy, vừa minh bạch, vừa dễ tính toán và loại trừ được cơ chế xin, cho. Hạn chế việc thu tiền sử dụng đất lần đầu quá lớn mà duy trì nguồn thu bền vững, lâu dài cho Nhà nước. Đi đôi với đề xuất bỏ khung giá đất và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Bảng giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường, Hiệp hội đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 108 Luật Đất đai 2013 để bổ sung quy định thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, với mức thu bằng 15% bảng giá đất (bao gồm hệ số điều chỉnh giá đất) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành để đảm bảo công tác tính tiền sử dụng đất được minh bạch, loại trừ tiêu cực.

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai 2013 và khoản 2 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP cho phép áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất trên cơ sở bảng giá đất làm căn cứ để tính tiền sử dụng đất đối với tất cả các dự án có sử dụng đất, để đảm bảo tính minh bạch, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính.

 

Theo Enternews

Cảm ơn bạn đã like và chia sẻ bài viết này