Thuế thu nhập cá nhân từ bất động sản tăng

Đây là thông tin được Cục Thuế TP.HCM chia sẻ tại buổi sơ kết công tác thuế thu nhập 6 tháng đầu năm 2018.


Thuế thu nhập cá nhân từ bất động sản tăng


Cục Thuế TP.HCM cho biết trong những tháng đầu năm, thị trường bất động sản trở nên sôi động, thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền hoa hồng của các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này cũng tăng đáng kể, dẫn đến thuế thu nhập cá nhân tăng.

Trong 6 tháng đầu năm, thuế thu nhập cá nhân tăng 21,18% so với cùng kỳ. Trong đó hầu hết các khoản thu cá nhân từ các nguồn khác tăng khá, riêng thu nhập từ tiền lương, tiền công tăng 20,77% so với cùng kỳ, đây là khoản thu chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số thu thuế thu nhập cá nhân (chiếm 77%).

Ngoài ra, một số khoản thu khác cũng tăng như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 216,45%, thu tiền bán thuộc sở hữu nhà nước tăng 46,54%, thu khác ngân sách tăng 127,88%, thuế bảo vệ mội trường tăng 12,59%…

Một số khoản thu giảm so với cùng kỳ như tiền sử dụng đất giảm 7,74%, thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước giảm 18,53%, thu lệ phí trước bạ giảm 3,07%, thu lợi nhuận sau thuế giảm 56,9%…
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có số thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 8,15% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do trong 5 tháng đầu năm 2017, có một khoản thu đột biến do Công ty TNHH Siam City Cement (VN) có phát sinh thu từ hợp đồng chuyển nhượng vốn 1.800 tỉ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu trên địa bàn thành phố được 130.550 tỉ đồng, đạt 48,57% dự toán năm 2018, tăng 11,37% so với cùng kỳ năm 2017.

 

Theo Thanhnien

Cảm ơn bạn đã like và chia sẻ bài viết này