Tag Archives: KHU CÔNG NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG

DANH SÁCH KHU CÔNG NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG

DANH SÁCH KHU CÔNG NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG

BÀI VIẾT TỔNG HỢP DANH SÁCH KHU CÔNG NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG I. KHU CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG (KHU CÔNG NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG) Khu Công nghiệp Đà Nẵng được thành lập theo Giấy Phép đầu tư số 689/GP ngày 21/10/1993 của UBNN về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu […]