Tag Archives: KHU CÔNG NGHIỆP TẠI BÌNH PHƯỚC

DANH SÁCH KHU CÔNG NGHIỆP TẠI BÌNH PHƯỚC

BÀI VIẾT TỔNG HỢP DANH SÁCH KHU CÔNG NGHIỆP TẠI BÌNH PHƯỚC I. KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG XOÀI III (KHU CÔNG NGHIỆP TẠI BÌNH PHƯỚC) 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG XOÀI III: KCN Đồng Xoài III với diện tích 120,33ha đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt đồ án quy […]