Tag Archives: KHU CÔNG NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG

DANH SÁCH KHU CÔNG NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG

BÀI VIẾT TỔNG HỢP DANH SÁCH KHU CÔNG NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG I. KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN – BÌNH DƯƠNG (KHU CÔNG NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG) 1. CTY TNHH PLASTIC INTERCON(VN)(NỘP HỘ NHÀ THẦU NN- RANDY ASIA COMPANY LTD)    KCN Sóng Thần 1, Tx Dĩ An, Bình Dương    065 073 7437 2. CÔNG TY […]