Tag Archives: DANH SÁCH KHU CÔNG NGHIỆP TẠI KHÁNH HÒA

DANH SÁCH KHU CÔNG NGHIỆP TẠI KHÁNH HÒA

BÀI VIẾT TỔNG HỢP DANH SÁCH KHU CÔNG NGHIỆP TẠI KHÁNH HÒA I. KHU CÔNG NGHIỆP NINH THỦY (CÔNG NGHIỆP TẠI KHÁNH HÒA) Khu công nghiệp Ninh Thủy được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thành lập và chọn chủ đầu tư Khu công nghiệp Ninh Thuỷ theo […]