DANH SÁCH KHU CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI

BÀI VIẾT TỔNG HỢP DANH SÁCH KHU CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI

I. DANH SÁCH CÔNG TY TẠI KHU CÔNG NGHIỆP LONG BÌNH (KHU CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI)

DANH SÁCH KHU CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI

1. CÔNG TY TNHH ONISHI VIỆT NAM    KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3893433
2. CÔNG TY TNHH MITSUBA VIỆT NAM    Lô D5-1, đường số 2, Khu công nghiệp Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3892223
3. CÔNG TY TNHH FUJIKURA ELECTRONICS VIỆT NAM.    Lô D-8.2, KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 8890001
5. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DONGJIN TEXTILE VINA    Lô D8-1, đường số 2, KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3993369
6. CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YUPOONG VIỆT NAM    KCN Loteco( long Bình), Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3991981
7. CÔNG TY TNHH MITSUBA VIỆT NAM    Lô D5-1, đường số 2, Khu công nghiệp Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3892224
8. CÔNG TY TNHH EMICO (VIỆT NAM) T    Lô D-2, KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3892948
9. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FU LIEN    KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3995678
10. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YUPOONG VIỆT NAM    Lô A2, A3, A4, KCN Loteco (Long Bình), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3991981
11. CÔNG TY TNHH DEUCK WOO VIỆT NAM    Đường 5A, KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3991965
12. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ULHWA VIỆT NAM    KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3992552
13. CÔNG TY TNHH DONG JIN LEIPORTS VINA    Lô D9-10, Đường 5A, KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3993340
14. CÔNG TY TNHH KOYU & UNITEK    KCN Long Bình (Loteco), Quốc lộ 15A, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3994780
15. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM UY TÍN    E11, KCN Loteco, P.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3994164
16. CÔNG TY TNHH TOMIYA SUMMIT GARMENT EXPORT    Lô B1, KCN Long Bình (Loteco), Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3992537
17. CÔNG TY TNHH SOLAR RICH    Đường số 8, KCN Long Bình Loteco, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3893424
18. CÔNG TY TNHH VEGA FASHION    Lô B2-2, Đường 15A, KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3892970
19. CÔNG TY TNHH AIDO INDUSTRY VIỆT NAM    KCN Long Bình( LOTECO), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 8899317 
22. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AUREOLE FINE CHEMICAL PRODUCTS    Đường số 05, lô D4-2, KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 8899435
26. CÔNG TY TNHH DONG – IL INTERLINING    Lô E10 đường 15 A , KCN Loteco, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3992240
27. CÔNG TY TNHH TAE KWANG MTC VIỆT NAM.    Lô E, Đường 5, Khu Công nghiệp Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3892983
28. CÔNG TY TNHH TOMIYA SUMMIT GARMENT EXPORT    Lô B1, KCN Long Bình (Loteco), Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3992537
29. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HASUNG VIỆT NAM    KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3992117

II. DANH SÁCH CÔNG TY TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA (KHU CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI)

DANH SÁCH KHU CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI

1. CÔNG TY DÂY ĐỒNG VIỆT NAM CFT    Đường số 9, KCN Biên Hòa I, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3833500
2. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN TỬ VIỆT TƯỜNG    Số 6, Đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3836567
3. CÔNG TY TNHH HI-TRANS    Số 15, đường 3A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3831100
4. CÔNG TY TNHH GREAT KINGDOM INTERNATIONAL CORPORATION BIÊN HÒA    Đường 8, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3833547
5. CHI NHÁNH BIÊN HÒA – CÔNG TY TNHH NIPPOVINA    Số 5, Khu công nghiệp Biên Hòa I, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3836581
6. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DẦU NHỜN SUNGBO VIỆT NAM    Số 1, đường số 1, KCN Biên Hòa 1 (Trong khuôn viên Công ty M, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3990888
7. CÔNG TY CỔ PHẦN TEXPIA    Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3839624
8. CÔNG TY TNHH HYUNDAI NAM VIỆT    Số 1 Bis, đường 16A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3932331
9. CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG VIỆT NHẬT    Lầu 3, số 10, đường 2A, KCN Biên Hòa 2 (Trong khuôn viên Côn, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 8899888
10. CÔNG TY TNHH TEXCHEM – PACK (VIỆT NAM)    Số 26, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3835661
11. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIÊN QUỐC    Lô số 7, Đường 19A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3992284
12. CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI    Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, đường số 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3836151
13. CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG VI TRÁC    Số 10, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 8899888
14. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG THẮNG    đường số 2, KCN Biên Hòa I, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 8605059
15. CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI    Số 19, KCN Biên Hòa 2, đường 2A, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3891726
16. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG MINH PHÚ    KCN Biên Hòa 1 (trong khuôn viên Công ty cổ phần May Đồng Na, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3836271
17. CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU VĨNH PHÚ    KCN Biên Hòa 1, đường số 11, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3835363
18. CTY TNHH MUTO VIỆT NAM    Số 2, đường 9A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3836515
19. CÔNG TY CỔ PHẦN VI NA TÂN Á    Số 9B, đường 1A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 8825173
20. CTY CỔ PHẦN TẤM LỢP VLXD ĐỒNG NAI    KCN Biên Hòa I, đường 4, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3836130

III. DANH SÁCH CÔNG TY TẠI KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐƯC (KHU CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI)

DANH SÁCH KHU CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI

1. CÔNG TY TNHH NISSEI SURFACE TREATMENT TECHNOLOGY VIỆT NAM    KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
     0251 3201032
2. CÔNG TY TNHH TOMOE VIỆT NAM – CN MIỀN NAM    Phòng số 3, tầng 2, Trung tâm điều hành KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
     0251 3681196
3. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SHIBUTANI    KCN Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai    0251 3201032
4. CÔNG TY TNHH NISSEI SURFACE TREATMENT TECHNOLOGY VIỆT NAM    KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3201032
5. CÔNG TY TNHH TOMOE VIỆT NAM – CN MIỀN NAM    Phòng số 3, tầng 2, Trung tâm điều hành KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681196
6. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SHIBUTANI    KCN Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3201032
7. CÔNG TY TNHH MINAMI VIỆT NAM    KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681757
8. CÔNG TY TNHH TAYCA (VIỆT NAM)    Lô H3, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681255 
9. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LONG ĐỨC    Khu công nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3201032 
10. CÔNG TY TNHH KOLMAR VIỆT NAM    Đường N2-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3201032
11. CÔNG TY TNHH KOBELCO MOBILE POWER VIỆT NAM    Nhà xưởng cho thuê 6-3, Đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3201032
12. CÔNG TY TNHH HIRATA PRECISION INDUSTRIAL VIỆT NAM    Nhà xưởng cho thuê 3-3, Đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3201032
13. CÔNG TY TNHH I-DEN VIỆT NAM    Nhà xưởng cho thuê 3-2, đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681682
14. CÔNG TY TNHH ITAK INTERNATIONAL (VIỆT NAM)    Nhà xưởng cho thuê 2-5, 6, đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681968
15. CÔNG TY TNHH THE SUPPORT VIỆT NAM    Lô D3, khu nhà xưởng cho thuê, Khu công nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3201009
16. CÔNG TY TNHH TAIYO BRUSH VIỆT NAM    KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3201011 
17. CÔNG TY TNHH TEXEL – SEIKOW VIỆT NAM    KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681279
18. CÔNG TY TNHH TENTAC (HỒ CHÍ MINH)    Đường D4-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681278 
19. CÔNG TY TNHH TOSTE VIỆT NAM    Nhà xưởng cho thuê 5-1, đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681800
20. CÔNG TY TNHH OHMI KAKO VIỆT NAM    Đường N3-2, nhà xưởng cho thuê 5-6, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681500
21. CÔNG TY TNHH JAPAN BEST FOODS     Đường N3-1, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681298
22. CÔNG TY TNHH KOIKEYA VIỆT NAM    Đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681368
23. CÔNG TY TNHH TAIYOSHA ELECTRIC VIỆT NAM    Khu Công nghiệp Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681005
24. CÔNG TY TNHH PEGASUS – SHIMAMOTO AUTO PARTS VIỆT NAM    KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681171
25. CÔNG TY TNHH SMC MANUFACTURING (VIỆT NAM)    KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681345
26. CÔNG TY TNHH KYC MACHINE INDUSTRY VIỆT NAM    KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681245
27. CÔNG TY TNHH APEL VINA    KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681201
28. CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHẬT BẢN ĐỒNG NAI    KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681214
29. CÔNG TY TNHH FUKUOKARASHI VIỆT NAM    B-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681200
30. CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT FUJI VIỆT NAM    Đường D4-1, Khu Công nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681250
31. CÔNG TY TNHH NAGAE VIỆT NAM    KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681178
32. CÔNG TY TNHH HIKARI VIỆT NAM    KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681088
33. CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN DAIWA HOUSE    Khu Công nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681272 
34. CÔNG TY TNHH KOATSU GAS KOGYO VIỆT NAM    KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681261
35. CÔNG TY TNHH SETTSU CARTON VIÊÊT NAM    Đường D4-1, Khu công nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681194
36. CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM    Lô H1, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681181
37. CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHẬT BẢN ĐỒNG NAI    KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3651214
38. CÔNG TY TNHH HORY VIỆT NAM    Đường D4-1, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681211
39. CÔNG TY TNHH PARAMOUNT BED VIỆT NAM    Lô H1, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai    0251 3681181
40. CÔNG TY TNHH FUKUOKARASHI VIỆT NAM    Lô B-2, Khu Công nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

IV. DANH SÁCH CÔNG TY TẠI KHU CÔNG NGHIỆP AMATA (KHU CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI)

1. CÔNG TY TNHH ASAHI KASEI JYUKO VIỆT NAM  Lô 410, Đường 13, KCN Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai    0251 3991007
2. CÔNG TY TNHH DAEYEONG VINA    Lô 406, đường số 3, KCN AMATA, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai   0251 3991007
5. CÔNG TY TNHH KYODO PRINTING ( VIỆT NAM)    Lô 414, đường 13, KCN Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3891057
6. CÔNG TY CP THÉP ĐẶC BIỆT PRO – VISION    KCN Long Bình hiện đại ( Amata), Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3936609 
7. CÔNG TY TNHH HONDAPLUS VIỆT NAM    Lô 307/1, đường 7A, KCN Amata, Phường Long Bình, Thành Phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3991007
8. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM NISSHIN SEIFUN    Đường 15, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 8877666
9. VPĐD NIPPON EXPRESS NEC LOGISTICS ( THAILAND) CO., LTD TẠI ĐỒNG NAI    Phòng R206, TT Dịch Vụ Amata, Khu thương mại Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3933684
10. CÔNG TY TNHH JIANGSU JING MENG (VIỆT NAM)    Lô 104/2-2, Đường Amata, P.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3936513 
11. CÔNG TY TNHH SANYO VIỆT NAM    Lô 226/10, đường 2, Khu Công Nghiệp Amata, P Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3936340
13. CÔNG TY TNHH SHISEIDO VIỆT NAM    Lô 231-233-235-237, đường Amata, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3936468 
14. CÔNG TY TNHH KUREHA VIỆT NAM    Lô 227/3 đường 13, KCN Amata, P Long Bình, Thành Phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3936804
15. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM MUSASHI PAINT    : Lô 227/1, đường Amata, KCN Amata, P. Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3991007 
16. CÔNG TY TNHH CAM PLAS MOULD (VIỆT NAM)    222/2, đường 4, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3936777 
17. CÔNG TY TNHH SCHAEFFLER VIỆT NAM    KCN Amata, P. Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3936622 
18. CÔNG TY TNHH SHINWA VIỆT NAM    Lô 101/9 KCN Amata, P.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3936630 
19. CÔNG TY TNHH DONG SUNG CHEMICAL (VIỆT NAM)    Lô 201/2, Đường 7A, KCN Amata, Thành Phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3991007
20. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM TAKAGI    Lô 226/6, KCN Amata, P.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3936496 
21. CÔNG TY TNHH ECOSOFT (VIỆT NAM)    Lô 101/2 Đường Amata, KCN Amata, P.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3991007 
22. CÔNG TY TNHH FUJI CARBON VIỆT NAM    Lô 232 Đường Amata, KCN Amata, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3936601
23. CÔNG TY TNHH THÉP JFE SHOJI VIỆT NAM    Lô 202, KCN Amata, P.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3936464 
24. CÔNG TY TNHH AMWAY VIỆT NAM    Lô 230, KCN Amata, P. Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3936574 
25. CÔNG TY TNHH UPL VIỆT NAM    Đường Amata, KCN Amata, P. Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3936380
26. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LIVART VINA    Lô 203, đường Amata, KCN Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3936425 
27. CÔNG TY TNHH LOVETEX INDUSTRIAL VIỆT NAM    Lô, 212, Đường 10, Khu Công Nghiệp Amata, P.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3936440 
28. CÔNG TY TNHH WATABE WEDDING VIỆT NAM    Lô 200, Đường Amata, KCN Amata, P.Long Bình, Thành Phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3893596
29. CÔNG TY TNHH SUNDAT CROP SCIENCE    Lô Số 101/8 Đường Số 1, KCN Amata, P.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3936456
30. CÔNG TY TNHH VINA MELT TECHNOS    Lô 101/1, Đường Amata, KCN Amata, P. Long Bình, Thành Phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3893596
31. CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT WASHIN VIỆT NAM    Lô 122/1, Đường Amata, KCN Amata, P Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3936021 
32. CÔNG TY TNHH TOHOKU CHEMICAL INDUSTRIES (VIỆT NAM)    Lô 211, đường 09, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3936014 
33. CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MURO VIỆT NAM    Lô 207, đường Amata, KCN Amata, Thành Phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3936301
34. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN RITEK VIỆT NAM    Lô 213, Đường Amata, KCN Amata, P.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3893596 
35. CÔNG TY TNHH BUWON VINA    205 Đường Amata, KCN Amata, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3814086 
36. CÔNG TY TNHH SHIOGAI SEIKI VIỆT NAM    Lô 224/4, Đường 24-2, KCN Amata, P.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3936452 
37. CÔNG TY TNHH NHỰA SAKAGUCHI VIỆT NAM    Lô 300, đường 7A, KCN Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3936055 

38. CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FLEMING VIỆT NAM    Lô 103/2, Đường 16, KCN Amata, P.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3993987 

39. CÔNG TY TNHH KOTOBUKI SEA    Lô 104/6, Đường Amata, KCN Amata, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3936272

40. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM NOK    Lô 208, KCN Amata, P.Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai    0251 3936311

>>> Xem Thêm: Danh Sách Khu Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh
 

Cảm ơn bạn đã like và chia sẻ bài viết này