Chính phủ khẳng định chưa xem xét dự án Luật thuế tài sản

Chiều 17/4, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3543/VPCP gửi Bộ Tài chính, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về đề xuất thuế tài sản mà bộ này vừa công bố.


Chính phủ khẳng định chưa xem xét dự án Luật thuế tài sản

Văn phòng Chính phủ khẳng định chưa xem xét dự Luật thuế tài sản


Tại văn bản này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, hiện Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa xem xét, cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản của Bộ Tài chính. Vì theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thì đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh chỉ được trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến sau khi đã lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và được Bộ Tư pháp thẩm định.

Hiện nay, dư luận xã hội đang có nhiều ý kiến khác nhau về đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản. Để các cơ quan, tổ chức và nhân dân hiểu rõ quy trình theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật như trên và đóng góp tích cực vào đề nghị xây dựng dự án luật, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính công khai quy trình nói trên.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong quá trình đề xuất chính sách, xây dựng các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nói chung, dự án luật này nói riêng, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Văn phòng Chính phủ khẳng định chưa xem xét dự Luật thuế tài sản
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách; tham khảo kinh nghiệm nước ngoài; đánh giá tác động của từng chính sách trong đề nghị xây dựng luật theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ về sự cần thiết xây dựng dự án Luật thuế tài sản và dự kiến các nội dung chính sách để Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Phó Thủ tướng, việc Bộ Tài chính gửi xin ý kiến rộng rãi về đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản là thực hiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong giai đoạn nghiên cứu, đề xuất chính sách để đề nghị đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, chưa phải là xây dựng dự án luật.
 

Theo phunuonline

Cảm ơn bạn đã like và chia sẻ bài viết này